Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 1. Οργανισμός
 2. 1959
 3. Athens
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-)
  2. Παπαθανασίου, Ιωάννα (1958-)
  3. Μουστάκα, Καλλιόπη (1918-1978)
  1. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος (1937-)
  2. Δεμερτζής, Νίκος (1958-)
  1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο φορέα στην Ελλάδα που θεραπεύει τις  κοινωνικές επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   Στη διάρκεια των 60 χρόνων λειτουργίας του, το ΕΚΚΕ

   • Διεξάγει κοινωνική έρευνα σε διαχρονικά και επίκαιρα γνωστικά πεδία με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του.
   • Έχει δημιουργήσει ερευνητική παράδοση σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική, η πολιτική κοινωνιολογία και η εκλογική γεωγραφία, η κοινωνική γεωγραφία και η κοινωνική ανθρωπολογία.
   • Υποστηρίζει την Πολιτεία στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με έρευνες, μελέτες και εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης προσανατολισμένες στην έγκαιρη ανάδειξη κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων.
   • Διατηρεί και διαρκώς διευρύνει διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα, σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα εμπειρογνωμόνων.
   • Διατηρεί μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κοινωνικών επιστημών της χώρας, η οποία από το 1959 υποστηρίζει και προωθεί το ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ και εν γένει των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα.
   • Δραστηριοποιείται στις έντυπες και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακές εκδόσεις οι οποίες αποτυπώνουν ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Σημαντικός αριθμός των εκδόσεων του ΕΚΚΕ χρησιμοποιείται ως διδακτική υλη στα ΑΕΙ της χώρας.
   • Εκδίδει ανελλιπώς την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, που αποτελεί το μακροβιότερο περιοδικό κοινωνικών επιστημών με τυφλή αξιολόγηση στην Ελλάδα.
   Από την ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ
  1. 393072 ⟶ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  1. 0000 0004 0622 8719 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 131035887 (Corporate) ⟶ Ethnikon Kentron Koinōnikōn Ereunōn (Greece)
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA