Φινλανδία

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Χώρες
  1. Europe
  1. Η Φινλανδία είναι χώρα της βόρειας Ευρώπης. Βρίσκεται ανάμεσα στη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία και τη Βαλτική θάλασσα. Έχει έκταση 338.145 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 5.502.640 κατοίκους, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του 2017.[1] Πρωτεύουσα του κράτους είναι το Ελσίνκι. Η χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1995. Στα φινλανδικά η χώρα ονομάζεται Suomi. Στη Φινλανδία ανήκουν και τα νησιά Ώλαντ (Åland), στη νοτιοδυτική ακτή, τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς διευρυμένης αυτονομίας.

   Wikipedia
  1. 312818 ⟶ Φινλανδία
  1. Q33 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 660013 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 132440532 (Geographic) ⟶ Finland
 4. 2--4897
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA