Βενιζέλος, Σοφοκλής Ε. (1894-1964)

 1. Πρόσωπο
 2. 03 Νοεμβρίου 1894
 3. 07 Φεβρουαρίου 1964
 4. Χανιά
 5. Χανιά
 6. Greek men
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κυβέρνηση 1949 (Ιουνίου) Αλέξανδρου Διομήδη
  2. Κυβέρνηση 1951 (Οκτωβρίου) Νικολάου Πλαστήρα
  3. Κυβέρνηση 1963 (Νοεμβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  4. Κυβέρνηση 1944 (Μαΐου) Γεωργίου Παπανδρέου [Εξόριστη]
  5. Κυβέρνηση 1947 (Ιανουαρίου) Δημητρίου Μαξίμου
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  2. Δημοκρατική Ένωσις
  3. Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ)
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  1. Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ)
  1. Κυβέρνηση 1950 (Μαρτίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  2. Κυβέρνηση 1944 (Απριλίου) Σοφοκλή Βενιζέλου [Εξόριστη]
  3. Κυβέρνηση 1950 (Σεπτεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  4. Κυβέρνηση 1950 (Αυγούστου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  5. Κυβέρνηση 1950 (Νοεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  1. Κυβέρνηση 1949 (Ιανουαρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  2. Κυβέρνηση 1949 (Απριλίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  3. Κυβέρνηση 1941 (Απριλίου) Εμμανουήλ Τσουδερού [Εξόριστη]
  4. Κυβέρνηση 1946 (Απριλίου) Παναγιώτη Πουλίτσα [Υπηρεσιακή]