Φωτιά και τσεκούρι : Ελλάς 1946-1949 και τα προηγηθέντα : συνοπτική ιστορική μελέτη - 1η έκδοση. - Athens: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1974.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγγελος (1910-1990)
  1. Σινιόσογλου-Τοσίτσας, Μιλτιάδης
  2. Κάσδαγλης, Εμμανουήλ Χ. (1924-1998)
 3. 1η έκδοση
  1. Athens
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 4. 1974
  1. Περιεχόμενα: Μερικά βασικά δεδομένα. Ιστορική επισκόπηση του Κ.Κ.Ε. Ο ελληνοιταλικός πόλεμος. Η πρώτη πράξη του εμφυλίου πολέμου (1943-1944). Η δεύτερη πράξη του εμφυλίου πολέμου. Η ανερχομένη άμπωτις. "Ελευθερία ή θάνατος". 1948 - έτος δεινών. Προς τη λύση. Αναδρομές και προοπτικές.

  1. Σύνοψη: Το βιβλίο "Φωτιά και τσεκούρι" είναι μια συνοπτική πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική ιστορία της μεγάλης, ένδοξης, αλλά και τρομακτικής δεκαετίας που έζησε η Ελλάδα μετά το 1939. Αρκετές σελίδες είναι αφιερωμένες στις ρίζες που είχαν τα γεγονότα της δεκαετίας στο παρελθόν, όσο και στις προεκτάσεις που είχαν στο μέλλον. Εδώ κι εκεί, μία ή δύο σελίδες αναφέρονται σε επεισόδια άγνωστα και περιορισμένης σημασίας, που είναι όμως χαρακτηριστικά των φοβερών εκείνων χρόνων.
   Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε η πολύπλευρη, συνοπτική αυτή ιστορία να γραφεί με αντικειμενικότητα. Τούτο ήταν απαραίτητο, -ιδίως για τους νέους- γιατί και από τις δύο πλευρές του λόφου η αλήθεια κακοποιήθηκε συχνά και πολύ. Αν το Φωτιά και τσεκούρι επέτυχε να είναι αντικειμενικό, θα το κρίνει ο καλόπιστος αναγνώστης.

   Biblionet