Φωτιά και τσεκούρι : Ελλάς 1946-1949 και τα προηγηθέντα - 1η μονοτονική έκδοση. - Athens: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγγελος (1910-1990)
  1. Σινιόσογλου-Τοσίτσας, Μιλτιάδης
  2. Κάσδαγλης, Εμμανουήλ Χ. (1924-1998)
 3. 1η μονοτονική έκδοση
  1. Athens
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 4. 2010
  1. Σύνοψη: Το βιβλίο "Φωτιά και τσεκούρι" είναι μια συνοπτική πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική ιστορία της μεγάλης, ένδοξης, αλλά και τρομακτικής δεκαετίας που έζησε η Ελλάδα μετά το 1939. Αρκετές σελίδες είναι αφιερωμένες στις ρίζες που είχαν τα γεγονότα της δεκαετίας στο παρελθόν, όσο και στις προεκτάσεις που είχαν στο μέλλον. Εδώ κι εκεί, μία ή δύο σελίδες αναφέρονται σε επεισόδια άγνωστα και περιορισμένης σημασίας, που είναι όμως χαρακτηριστικά των φοβερών εκείνων χρόνων.
   Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε η πολύπλευρη, συνοπτική αυτή ιστορία να γραφεί με αντικειμενικότητα. Τούτο ήταν απαραίτητο, -ιδίως για τους νέους- γιατί και από τις δύο πλευρές του λόφου η αλήθεια κακοποιήθηκε συχνά και πολύ. Αν το Φωτιά και τσεκούρι επέτυχε να είναι αντικειμενικό, θα το κρίνει ο καλόπιστος αναγνώστης.

   Biblionet