Σωμερίτης, Ριχάρδος (1931-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1931
  3. Athens
  4. Greek men
  5. Ελληνική υπηκοότητα