Μαύρος, Γεώργιος (1909-1995)

 1. Πρόσωπο
 2. 15 Μαρτίου 1906
 3. 06 Μαίου 1995
 4. Καστελλόριζο
 5. Athens
 6. Greek men
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  2. Δημοκρατική Ένωσις
  3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
  4. Ένωσις Κέντρου (ΕΚ)
  5. Ένωσις Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (ΕΚ-ΝΔ)
  6. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ)
  1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)
  1. Ένωσις Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (ΕΚ-ΝΔ)
  2. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ)
  1. Κυβέρνηση 1974 (Ιουλίου) Κωνσταντίνου Καραμανλή [Εθνικής Ενότητας]
  2. Κυβέρνηση 1964 (Φεβρουαρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  3. Κυβέρνηση 1949 (Απριλίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  4. Κυβέρνηση 1951 (Οκτωβρίου) Νικολάου Πλαστήρα
  5. Κυβέρνηση 1950 (Νοεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  6. Κυβέρνηση 1963 (Νοεμβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  7. Κυβέρνηση 1949 (Ιουνίου) Αλέξανδρου Διομήδη
  8. Κυβέρνηση 1945 (Νοεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη