Ακαδημία Αθηνών. Βιβλιοθήκη

 1. Οργανισμός
 2. Athens
 3. Greek libraries
  1. Βιβλιοθήκη "Ιωάννης Συκουτρής"
  1. Ακαδημία Αθηνών
  1. Βιβλιοθήκη "Ιωάννης Συκουτρής" Κύρια αποστολή της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών είναι η πρόσκτηση, φύλαξη, συντήρηση και διαχείριση των βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων, δημοσιευμάτων εν γένει, χειρογράφων, χαρτών, σχεδίων, προσωπογραφιών και συλλογών που ανήκουν στην Ακαδημία Αθηνών.

   Από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
 4. Ο καταλογος της Βιβλιοθήκης
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA