Θεμέλιο

 1. Οργανισμός
 2. 1963
 3. 1967
 4. 1975
 5. Athens
 6. Έλληνες εκδότες
  1. Οι εκδόσεις Θεμέλιο ιδρύθηκαν το 1963 μετά από πρωτοβουλία της ΕΔΑ και είχαν υπεύθυνο τον Δημήτρη Δεσποτίδη. Η δικτατορία έκλεισε τις εκδόσεις οι οποίες επαναλειτούργησαν με τη μεταπολίτευση ύστερα από πρωτοβουλία του ΚΚΕ Εσωτερικού.

   (Πηγή: Γιώργος Ν. Αλεξάτος, Ιστορικό λεξικό του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος, 2η έκδοση, Εκδόσεις Γειτονιές του Κόσμου, Αθήνα, 2008, σ. 18-19)

 7. Επίσημη ιστοσελίδα εκδότη
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA