Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ. (1904-1995)

 1. Πρόσωπο
 2. 1904
 3. 27 Απρίλίου 1995
 4. Βλαχορράπτης Γορτυνίας (Αρκαδία)
 5. Athens
 6. Greek men
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Ακαδημία Αθηνών
  1. Κυβέρνηση 1944 (Απριλίου) Αλέξανδρου Σβώλου [Βουνού]
  1. Κυβέρνηση 1944 (Οκτωβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου [Εθνικής Ενότητας]