Κόλλιας, Κωνσταντίνος Β. (1901-1998)

  1. Πρόσωπο
  2. 1901
  3. 13 Ιουλίου 1998
  4. Στύλια (Κορινθία)
  5. Athens
  6. Greek men
  7. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Κυβέρνηση 1967 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Κόλλια [Δικτατορική]