Μερκούρη, Μελίνα (1920-1994)

 1. Πρόσωπο
 2. 18 Οκτωβρίου 1920
 3. 06 Μαρτίου 1994
 4. Athens
 5. New York N.Y.
 6. Greek women
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
  1. Κυβέρνηση 1981 (Οκτωβρίου) Ανδρέα Παπανδρέου
  2. Κυβέρνηση 1985 (Ιουνίου) Ανδρέα Παπανδρέου
  3. Κυβέρνηση 1993 (Οκτωβρίου) Ανδρέα Παπανδρέου