Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ)

  1. Οργανισμός
  2. 19 Απρίλίου 1964
  3. Πολιτικές οργανώσεις, Ελληνικές
    1. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
    1. Η ΑΟΔΑ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1964 από τον Λευτέρη Αποστόλου και άλλους. Με συλλογική ευθύνη σε κείμενα του Αποστόλου εκδίδουν το βιβλίο: «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΑΟΔΑ). Το θέμα της Αριστεράς στην Ελλάδα», που περιέχει κρίσεις και συμπεράσματα για τον βίο και την πολιτεία του ΚΚΕ και της ΕΔΑ, για την εθνική Αντίσταση, για τον Εμφύλιο. (Από την εισαγωγή της Βούλας Δαμιανάκου στο βιβλίο: Αποστόλου, Λευτέρης. "Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος" : η ιστορία ενός συνθήματος και οι μεταμορφώσεις του. - Αθήνα : Γλάρος , c1985. - σ. 25)

  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA