Εξέγερση στην Αθήνα : ο κομμουνιστικός "Δεύτερος Γύρος" - 1η έκδοση. - Athens: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, c1973.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Iatrides, John O.
  1. Τσαμπίρης, Κυριάκος
  1. McNeill, William H. (1917-2016)
 3. 1η έκδοση
  1. Athens
  1. Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη
 4. c1973
 5. 300 σελίδες φωτογραφίες ; 23 εκατοστά
 6. Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  1. National Library of Greece (NLG)ΙΣΤ-2367-UMB
  1. Περιεχόμενα: Πρόλογος - Εισαγωγή - Οι ελληνικές πολιτικές συνθήκες - Επιδιώκοντας την εθνική ενότητα - Μετά την απελευθέρωση - Ο αγώνας για την Αθήνα - Μεταξύ Γύρων - Μια αναδρομή στα γεγονότα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. Η Συμφωνία της Πλάκας Β. Βασικά σημεία της Συμφωνίας του Λιβάνου. Μάιος 1944 Γ. Επιστολή προς τον πρωθυπουργόν Γ. Παπανδρέου Δ. Έκθεση για την Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία, συνταχθείσα από τον πρεσβευτή Λίνκολν Μακβή Ε. Η Συμφωνία της Καζέρτας ΣΤ. Πολιτική και οικονομική ανασκόπησις του ΕΑΜ εις τας παραμονάς της ελληνικής κρίσεως (Δεκέμβριος 1944) συνταχθείσα υπό του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS), του κλάδου ερευνών και αναλύσεως - υπ' αριθ. 2821 Ζ. Η Συμφωνία της Βαρκίζης Η. Το Σύμφωνον του Λιβάνου

 7. DF 849 .I216 1973
 8. 938.771 IAT
 9. W0016-02
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA