Γιαννοπούλου, Δανάη. Η μάχη της προπαγάνδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γιαννοπούλου, Δανάη (1985-)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2014
 4. Ελληνική
  1. Since 1944 - Until 1945
  1. Αττική (Νομός)
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0017
 5. Βραβείο ιστορίας από το Ίδρυμα Βασιλικής και Όλγας Σταυροπούλου
  1. Περίληψη: Τα Δεκεμβριανά, η αποκαλούμενη "μάχη των 33 ημερών" μεταξύ των κυβερνητικών και βρετανικών δυνάμεων και του ΕΛΑΣ, κατέχουν εξέχουσα θέση στην ελληνική ιστοριογραφία. Το ανά χείρας βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει μία παράμετρο του Δεκέμβρη του 1944, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, και αφορά την καταγραφή και ερμηνεία του από τον αθηναϊκό Τύπο της περιόδου. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα από τις αρχές Νοεμβρίου 1944 έως και την υπογραφή της ανακωχής, τον Ιανουάριο του 1945. Έμφαση δίνεται στη στάση που τήρησαν οι εφημερίδες απέναντι στις αποφάσεις της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, και μετά τη διάσπασή της, σε αυτές του κυβερνητικού και εαμικού στρατοπέδου αντίστοιχα. Στο βιβλίο αποτυπώνονται οι απόψεις εφημερίδων όπως του φιλοβασιλικού Ελληνικού Αίματος, της κυβερνητικής Ελλάς και του Ριζοσπάστη. Έτσι, 70 χρόνια μετά τα Δεκεμβριανά, το βιβλίο επιχειρεί να καταγράψει τη "μάχη της προπαγάνδας".

   Το έργο έχει στηριχθεί σε μεταπτυχιακή εργασία της Γιαννοπούλου για το Μεταπτυχιακό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πάντειου Πανεπιστημίου

   Biblionet
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA