Γιασασίν Μιλλέτ, ζήτω το έθνος : προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος : εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του δυτικού Πόντου - Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εθνοτικές διαστάσεις
  2. Τοπικές διαστάσεις
  3. Ελληνισμός του Πόντου στην Ελλάδα
  4. Πόντιοι, Τουρκόφωνοι
  5. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  1. Marantzidēs, Nikos A. (1966-)
  1. Ηράκλειο Κρήτης
  1. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 3. 2001
  1. Περιεχόμενα Πρόλογος -- Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 1. Οι τουρκόφωνοι ελληνορθόδοξοι του Δυτικού Πόντου -- Κεφάλαιο 2. Οι ένοπλες ομάδες του Δυτικού Πόντου -- Κεφάλαιο 3. Οι τουρκόφωνοι Πόντιοι ως πρόσφυγες -- Κεφάλαιο 4. Οι ένοπλοι Πόντιοι την Περίοδο 1941-1943 -- Κεφάλαιο 5. Οι ένοπλοι και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 1943-1945 -- Κεφάλαιο 5. Τουρκόφωνοι Πόντιοι και εθνικοφροσύνη 1945-1949 -- Κεφάλαιο 7. Η μεταπολεμική πολιτική συμπεριφορά των τουρκοφώνων Ποντίων -- Επίλογος -- Βιβλιογραφία -- Παράρτημα -- Ευρετήριο