Λαμπάτος, Γαβρίλης (1963-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1963
  3. Athens
  4. Greek men
  5. Ελληνική υπηκοότητα