Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ)

 1. Οργανισμός
 2. 30 Απρίλίου 2001
 3. Athens
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-)
  2. Κουτσοπανάγου, Γιούλα
  3. Σκαλιδάκης, Γιάννης (1977-)
  1. Το ΚΕΝΙ ιδρύθηκε με απόφαση της 30/4/2001 της Συγκλήτου και έκτοτε λειτούργησε στο πλαίσιο του τομέα Νεότερης Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης, στο γνωστικό πεδίο της νεότερης ιστορίας. Τον Αύγουστο 2015 (ΦΕΚ 1722/18.8.2015) μετεξελίχτηκε σε Εργαστήριο Νεότερης Ιστορίας διατηρώντας τον ίδιο τίτλο. Σκοπός του είναι ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων βασικής ιστορικής έρευνας για τη διάσωση και καταγραφή των πρωτογενών ιστορικών πηγών, της ανάδειξής τους και της διάδοσής τους στο επιστημονικό και στο ευρύτερο κοινό· η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων· η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και την αλλοδαπή, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην ιστορική έρευνα και την ανάδειξη και διάδοση των αποτελεσμάτων της· η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου, και μέσω του σχεδιασμού σεμιναρίων και κύκλων μαθημάτων· η υποδοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Από την ιστοσελίδα του ΚΕΝΙ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA