Ένας πόλεμος χωρίς τέλος : η δεκαετία του 1940 στον πολιτικό λόγο 1950-1967 - Thessaloniki: Epikentro, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  2. Πολιτική ιδεολογία
  1. Πασχαλούδη, Ελένη
  1. Marantzidēs, Nikos A. (1966-)
  1. Thessaloniki
  1. Epikentro
 3. 2010
  1. Περιεχόμενα:
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Ι. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ
   ΙΙ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
   ΙΙΙ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
   IV. ΟΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 1950-1967 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ