Μαρκέτος, Σπύρος

 1. Πρόσωπο
 2. Thessaloniki
 3. Greek men
 4. Professor
 5. Creators scientific works
 6. Άνδρας
 7. Ελληνική
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ο Σπύρος Μαρκέτος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και διδάσκει ιστορία των νεότερων και σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών ιδεών στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ιστορία του Διαφωτισμού και του Ρομαντισμού, του πολιτικού ριζοσπαστισμού και της άκρας δεξιάς, καθώς και την ιστορία του φύλου, ενώ έχει ξεχωριστή συμβολή στη μελέτη του φασισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει σημαντικό συγγραφικό και μεταφραστικό έργο, με προσωπικά βιβλία, κείμενα και επιμέλειες συλλογικών τόμων. Από το ξέσπασμα της κρίσης έχει πρωτοστατήσει στη συζήτηση για τη διαγραφή του χρέους και την έξοδο από το ευρώ και την Ε.Ε. συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες πανεπιστημιακών και διανοουμένων

   Από την ιστοσελίδα "Βαθύ κόκκινο"
 8. Βιογραφικό από το ΑΠΘ
  1. 642505 ⟶ Μαρκέτος, Σπύρος Α. (1960- )
  1. 0000 0000 7865 9658 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 67362480 (Personal) ⟶ Marketos, Spuros
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA