Βραχνιάρης, Χρήστος (1917-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1917
  3. Τρίκαλα
  4. Greek men
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
    2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)