Αντωνίου, Αντώνης Α.

 1. Πρόσωπο
 2. Greek men
 3. Researcher
 4. Creators scientific works
 5. Άνδρας
 6. Ελληνική - Γαλλική
  1. Ο Αντώνης Α. Αντωνίου είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος DEA Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Paris I - Sorbonne, κάτοχος DEA Κοινωνιολογίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Paris VII - Jussieu και διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Paris I - Sorbonne με θέμα: "Les depenses publiques en Grece 1833-1939". Έχει πραγματοποιήσει μακροχρόνιες έρευνες σε αρχεία και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συγγράμματά του είναι: "Γαμήλια έθιμα των καραγκούνηδων της Δυτικής Θεσσαλίας: Το παράδειγμα της κοινότητας Ματαράγκας", 1991, "Δημόσιες δαπάνες (1833-1939)" στη σειρά Μελέτες Νεοελληνικής Οικονομικής Ιστορίας, υπό έκδοση από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και το ΚΕΠΕ, "Συμβολαιογραφικές πράξεις συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Καρδίτσας Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδου (1881-1882): περιλήψεις - ευρετήρια", υπό έκδοση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά, όπως "Ιστορικά", "Σπουδαί", "Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας" και σε πρακτικά Διεθνών και Πανελληνίων Επιστημονικών Συνεδρίων.

   Biblionet
  1. 352441 ⟶ Αντωνίου, Αντώνης Α.
  1. 0000 0000 4985 0840 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 66382795 (Personal) ⟶ Antoniou, Antonios, 1956-
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA