Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού

 1. Οργανισμός
 2. 1945
 3. Athens
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Ιστορικό Αρχείο Νεωτέρου Ελληνισμού (IANE)
  1. Ακαδημία Αθηνών
  1. Ριζάς, Σωτήρης (1964-)
  1. Το Κέντρον Eρεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (KEINE) της Ακαδημίας Αθηνών ιδρύθηκε το 1945 με την επωνυμία Ιστορικό Αρχείο Νεωτέρου Ελληνισμού (IANE), αλλά άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1957. Την ανάγκη για την ίδρυση του “Αρχείου” διαπίστωσε ο εμπνευστής της ιδέας Καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας και Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Άμαντος (1874-1960), ο οποίος επισήμανε στη σχετική εισήγησή του προς την Ολομέλεια της Ακαδημίας ότι η νεοελληνική ιστορία, κυρίως από την Επανάσταση του 1821 και εξής, δεν είχε γραφεί και ότι το ΙΑΝΕ θα μπορούσε να καλύψει σημαντικά κενά της ιστορικής έρευνας. Αρχικός σκοπός του ΙΑΝΕ υπήρξε "η μελέτη του νεωτέρου Ελληνισμού και των σχέσεων αυτού προς τους γείτονας λαούς, ιδία δε της επιδράσεως του Ελληνισμού εις τους βαλκανικούς λαούς". Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού καταρτίσθηκε βιβλιοθήκη, συγκροτήθηκε αρχείο και προβλέφθηκαν η έκδοση περιοδικού και αυτοτελών δημοσιευμάτων. Ο αρχικός σκοπός ανταποκρινόταν στις τάσεις της νεοελληνικής ιστοριογραφίας του Μεσοπολέμου και ειδικότερα στην ιστοριογραφική προσέγγιση του Άμαντου. Με άλλα λόγια, στον προγραμματισμό του ΙΑΝΕ δινόταν έμφαση στη συλλογή και την έκδοση πηγών με στόχο τη μελέτη της σχέσης της Ελλάδας με τα βαλκανικά κράτη. Η προσέγγιση αυτή εναρμονιζόταν με την κυρίαρχη εθνική ιδεολογία του Μεσοπολέμου. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά από τη δραματική εμπειρία της Κατοχής, αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για την ίδρυση του ΙΑΝΕ και για τον προσδιορισμό του σκοπού του. Το ΙΑΝΕ ιδρύθηκε μεν το 1945, αλλά οι δύσκολες μεταπολεμικές συνθήκες επιβράδυναν την έναρξη της λειτουργίας του. Άρχισε να λειτουργεί μόλις το 1957, όταν προσελήφθη με σύμβαση ο πρώτος Διευθυντής του Αρχείου, Καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεώργιος Κόλιας. Το Αρχείο ήδη από το 1957 είχε αρχίσει να στελεχώνεται από μη μόνιμο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Αρχικά το ΙΑΝΕ στεγάστηκε σε μία αίθουσα του μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών και αργότερα σε γραφεία επί της οδού Πανεπιστημίου 44. Το 1966 το Ιστορικόν Αρχείον του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών μετονομάσθηκε σε Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού. Το 1962 τη διεύθυνση του ΙΑΝΕ είχε αναλάβει ο ιστορικός Ελευθέριος Πρεβελάκης (1919-1991). Από την αρχή της θητείας του (1962-1980) ο Πρεβελάκης οργάνωσε το Κέντρο ως κέντρο τεκμηρίωσης της ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού από τις αρχές του 19ου αιώνα και εξής. Η κατεύθυνση αυτή αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του ΚΕΙΝΕ μέχρι σήμερα. Για το σκοπό αυτό, από το 1963 εγκαινίασε μία σειρά προγραμμάτων υποδομής: Σύνταξη της Ιστορικής Βιβλιογραφίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (1800 και εξής), Συγκρότηση αρχείου μικροταινιών από ξένα αρχεία, Έκδοση πηγών της ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού

   Από την επίσημη ιστοσελίδα το ΚΕΙΝΕ
 5. Αρχική ιστοσελίδα ΚΕΙΝΕ
  1. 393166 ⟶ Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού
  1. 0000 0000 9493 0823 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 124419398 (Corporate) ⟶ Centre de recherche sur l'histoire moderne et contemporaine de l'hellénisme Athènes
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA