Πανεπιστήμιο Πατρών

 1. Οργανισμός
 2. 11 Νοεμβρίου 1964
 3. Πάτρα
 4. Ελληνικά πανεπιστήμια
  1. Πατρώνης, Βασίλης Σ. (1958-)
  2. Φωτόπουλος, Αθανάσιος Θ. (1950-)
  1. Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.) βρίσκεται στο Ρίο, οκτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάτρας, στο Νομό Αχαΐας. Είναι ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Αποτελείται από πέντε (5) σχολές συγκροτούμενες από είκοσι τέσσερα (24) τμήματα, ενώ σε αυτό φοιτούν περίπου 30.254 προπτυχιακοί και 3.825 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 4425 στις 11 Νοεμβρίου 1964 ως αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Κράτους, στα πλαίσια του Προγράμματος Διοικητικής Ανάπτυξης της Χώρας[1]. Οι στόχοι της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την εποχή ιδρύσεώς του ήταν:

   • Η διδασκαλία και έρευνα θεμάτων που ανάγονται στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με έμφαση στις θετικές επιστήμες, στην τεχνολογία, στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες και στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων.
   • Η εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού για κάλυψη των αναγκών της χώρας.
   • Η μείωση της τάσης φυγής των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό.
   • Η προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων και καθηγητών που σταδιοδρομούν στα πανεπιστήμια της αλλοδαπής πίσω στην Ελλάδα.
   • Η εξέλιξη του ιδρύματος σε πρότυπο πανεπιστήμιο, πράγμα που θα επιφέρει βελτίωση του προγράμματος και του επιπέδου σπουδών των υπαρχόντων ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
   • Η παροχή υπηρεσιών και σε άλλες χώρες του ίδιου επιπέδου ανάπτυξης με την Ελλάδα.
   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 12:19, 9 Σεπτεμβρίου 2016)
 5. Ο δικτυακός ιστότοπος του Πανεπιστημίου Πατρών
  1. Q1462246 ⟶ University of Patras
  1. 0000 0000 6312 3041 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 12712386 (Personal) ⟶ Photopoulos, Athanasius Th., 1950-
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA