Παπαστράτης, Προκόπης. The Papandreou government and the Lebanon Conference

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
 2. Contributions to collective works
 3. 10 Νοεμβρίου 1978
 4. Αγγλική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Κυβέρνηση 1944 (Απριλίου) Γεωργίου Παπανδρέου [Εξόριστη]
  2. Συνέδριο Λιβάνου (Μάης 1944)
  1. W0031/09
  1. Σημείωση: Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA). Περιέχεται στην έκδοση "Greece in the 1940s : a nation in crisis, University Press of New England, Hanover 1981". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα 1984" με τίτλο "Η κυβέρνηση Παπανδρέου και το Συνέδριο του Λιβάνου"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Iatrides, John O. [Επιμελητής]. Greece in the 1940s : a nation in crisis