Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο, 1945-1949 - Athens: Ολκός, 1992.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Bærentzen, Lars
  2. Iatrides, John O.
  3. Smith, Ole Langwitz (1943-1995)
  1. Παρίση, Αριστέα
  1. Engberg, Sysse Gudrun (1939)
  1. Athens
  1. Ολκός
 3. 1992