Λάκκα Σουλί (Ιωάννινα)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Ιωάννινα (Νομός)
  1. Ο Δήμος Λάκκας Σουλίου (παλαιότερα δήμος Δερβιζιάνων) ήταν δήμος του νομού Ιωαννίνων που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Δωδώνης. Ήταν ο νοτιότερος δήμος του νομού και συνορεύει με τους νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. Περιλάμβανε δεκατέσσερα δημοτικά διαμερίσματα και είχε συνολικό πληθυσμό 3.552 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν ο οικισμός Δερβίζιανα. Στον δήμο αυτό βρίσκονται οι πηγές του ποταμού Αχέροντα.Υπάρχουν αρκετές πηγές νερού που τροφοδοτούν τον Αχέροντα και τους παραποταμούς του. Αυτές είναι στη Μπεστιά , το Σιστρούνι, τη Σμυρτιά, τους Γεωργάνους και τα Δερβίζιανα.[1]

   Wikipedia
  1. 313628 ⟶ Λάκκα Σούλι (Ιωάννινα)
  1. Q3560337 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 258680 ⟶ Πατήστε εδώ
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA