Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, 1943-1950 : μελέτες για την πόλωση - Athens: Philistor, 1997.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Close, David Henry (1942-)
  1. Σπανδωνής, Γιάννης (1947-)
  1. Οικονομίδης, Φοίβος Ορ. (1948-)
  1. Athens
  1. Philistor
 3. 1997