Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)

 1. Οργανισμός
 2. 29 Απρίλίου 1939
 3. Thessaloniki
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  1. Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)
  2. Καλλιανιώτης, Θανάσης (1960-)
  3. Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία (1960-)
  1. Μέρτζος, Νικόλαος Ι. (1936-)
  1. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) είναι οργανισμός που ιδρύθηκε με σκοπό την περισυλλογή και μελέτη παντός γλωσσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού ή λαογραφικού υλικού που σχετίζεται με τη Μακεδονία. Συστάθηκε στις 29 Απριλίου 1939 στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει τύχει διάκρισης για το έργο της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει τιμηθεί με το αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών και το χρυσό μετάλλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός στεγάζεται σε τρία κτίρια. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης Βιβλιοθήκη (1951) με 70.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών, χειρογράφων, εφημερίδων και χαρτών καθώς και την Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Ιούνιος 1975), η οποία αποτέλεσε τον πρώτο οργανωμένο εικαστικό μουσειακό φορέα της Θεσσαλονίκης. Ως ξεχωριστό παράρτημα της Εταιρίας λειτουργεί το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.).

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 12:53, 19 Ιανουαρίου 2017)
 5. Η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
  1. 394673 ⟶ Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
  1. Q6768426 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0001 2112 3980 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 156430417 (Corporate) ⟶ Hetaireia Makedonikōn Spoudōn
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA