Ντάγιος, Σταύρος Γ (1958-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1958
  3. Αργυρόκαστρο
  4. Greek men