Χατζηβασιλείου, Ευάνθης. Εμφύλιος πόλεμος και πρόσληψη του κόσμου : μεταλλαγές στις ελληνικές στρατηγικές αντιλήψεις στη δεκαετία του 1940

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χατζηβασιλείου, Ευάνθης (1966-)
 2. Contributions to collective works
 3. 13 Μαίου 2006
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. W0044/04
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση : πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις»  που διοργάνωσε, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα ετών από την έναρξη του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας του ΑΠΘ από κοινού με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), στη Θεσσαλονίκη, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2006.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μουρέλος, Ιωάννης Γ (1952-) [Επιμελητής]. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση