Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

 1. Οργανισμός
 2. Ιανουάριος 1998
 3. Athens
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας - Αρχειακές υπηρεσίες
  1. Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε.
  1. Φίλανδρος, Ιωάννης Κ.
  2. Κλάψης, Αντώνης (1978-)
  1. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. (1938-)
  1. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1998. Αποστολή του είναι η μελέτη πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής με γνώμονα την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την ισόρροπη ανάπτυξη κράτους, αγορών και κοινωνίας, τη χρηστή διακυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το έργο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας περιλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, εκδηλώσεις, εκπαίδευση και επιμόρφωση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: κράτος και κοινωνία, οικονομία και ανάπτυξη, εκπαίδευση, επιστήμη και πολιτισμός, διεθνής πολιτική και ασφάλεια, πολιτική και ιδεολογία.

   Από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου
  1. 133483131 (Corporate) ⟶ Institouto Dēmokratias Kōnstantinos Karamanlēs
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA