Ιωαννίδου, Αλεξάνδρα Δ. (1966-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1966
  3. Athens
  4. Greek women
    1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
    2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
    1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)