Φρέρης, Γιώργος (1946-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1946
  3. Thessaloniki
  4. Greek men
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)