Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη (1944-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1944
  3. Athens
  4. Greek women
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)