Σταματόπουλος, Δημήτριος (1969-)

 1. Πρόσωπο
 2. 25 Φεβρουαρίου 1969
 3. Σέρρες
 4. Greek men
 5. Professor
 6. Creators scientific works
 7. Άνδρας
 8. Ελληνική - Αγγλική - Γαλλική - Βουλγαρική - Τουρκική
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
  1. Ο Δημήτρης Σταματόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής Βαλκανικής και Ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ήταν μέλος της Σχολής Ιστορικών Σπουδών του Institute for Advanced Study, Princeton USA. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων για τις σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στα Οθωμανικά Βαλκάνια και των βιβλίων Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα (εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003), Το Βυζάντιο μετά το Έθνος:το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες (εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009), Το Αγιοταφικό Μετόχι Κωνσταντινουπόλεως: αρχειακές πηγές (18ος 20ός αι.), (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2010), και συνεπιμελητής (μαζί με τη Φωτεινή Τσιμπιρίδου) του συλλογικού τόμου Οριενταλισμός στα όρια: από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή (εκδ. Κριτική, Αθήνα 2008).

   Από την ιστοσελίδα Blod
 9. Βιογραφικό από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Προσωπική σελίδα στο Academia.edu
  1. 615481 ⟶ Σταματόπουλος, Δημήτριος (1969-)
  1. 0000 0000 7885 9529 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 267122275 (Personal) ⟶ Stamatopulos, Dēmētrios A. 1969-
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA