Αποστολίδου, Βενετία (1961-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1961
 3. Thessaloniki
 4. Greek women
 5. Professor
 6. Creators scientific works
 7. Γυναίκα
 8. Ελληνική - Αγγλική
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων
  1. Η Βενετία Αποστολίδου γεννήθηκε το 1961 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βιέννης και του Μπέρμιγχαμ. Είναι καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

   Biblionet
 9. Βιογραφικό σημείωμα από ΑΠΘ - Ιστοσελίδα στο Academia.edu
  1. 352175 ⟶ Αποστολίδου, Βενετία, (1961-)
  1. 0000 0000 7837 3051 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 24769112 (Personal) ⟶ Apostolídou, Venetía 1961-
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA