Παπαστράτης, Προκόπης. Η προετοιμασία για τη σύγκρουση του Δεκέμβρη

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2013
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1945
  1. Αττική (Νομός)
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0111/02
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA