Το εμφύλιο δράμα : πρακτικά ημερίδας που οργάνωσε το περιοδικό Δοκιμές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 1996 - Athens: Δοκιμές : Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών [Περιοδικό]-Πλέθρον, 1997.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-)
  1. Athens
  1. Δοκιμές : Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών [Περιοδικό]
  2. Πλέθρον
 3. 1997
 4. 163 σελίδες 24 εκατοστά
 5. Ειδική έκδοση του περιοδικού Δοκιμές
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΕΜΦ
 6. 938.774 ΕΜΦ
 7. W0051-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA