"Εχθρός" εντός των τειχών : όψεις του δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής - Athens: Ελληνικά Γράμματα, 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Michaēlidēs, Iakōvos D.
  2. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-)
  3. Fleischer, Hagen (1944-)
  1. Athens
  1. Ελληνικά Γράμματα
 3. 2006