Πράμαντα (Ιωάννινα)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Ιωάννινα (Νομός)
  1. Ο Δήμος Πραμάντων ήταν δήμος του νομού Ιωαννίνων που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Βρισκόταν στο νότιο τμήμα του νομού, ακριβώς πάνω από τον νομό Άρτας, σε μία ορεινή περιοχή στις πλαγιές του όρους Τζουμέρκα. Ο δήμος αποτελούνταν από τρία δημοτικά διαμερίσματα. Καταλάμβανε έκταση 69,1 Km2 και είχε συνολικό πληθυσμό 2.194 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν ο οικισμός Πράμαντα.

   Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:

   Δ.δ. Πραμάντων [ 1.845 ]
   Wikipedia
  1. 310912 ⟶ Πράμαντα (Ιωάννινα)
  1. Q2021812 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 254746 ⟶ Πατήστε εδώ
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA