Τσακαλώτος, Θρασύβουλος Ι. Δημοκρατία και ολοκληρωτισμός, 1946-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσακαλώτος, Θρασύβουλος Ι. (1897-1989)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. [1978-1979]
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0067
  1. Έκδοση του 1978 ή 1979 που περιέχει χρονικό των στρατιωτικών συγκρούσεων του εμφυλίου από τον Θρασύβουλο Τσακαλώτο, που υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αξιωματικούς του Εθνικού Στρατού κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA