Τυπογραφείον της "Ακροπόλεως"

  1. Οργανισμός
  2. Έλληνες εκδότες
  3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA