Τσακαλώτος, Θρασύβουλος Ι. Γράμμος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσακαλώτος, Θρασύβουλος Ι. (1897-1989)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1970
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0069
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA