Μαραγκού, Σμύρνη Φ.

  1. Πρόσωπο
  2. Λευκάδα (Πόλη)
  3. Greek women
  4. Ελληνική υπηκοότητα