Децата на Граѓанската војна во Грција : бегалците и политиката на сеќавањето - Σκόπια: Fondacija Otvoreno opštestvo - Makedonija, 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Danforth, Loring M (1949-)
  2. Van Boeschoten, Riki (1948-)
  1. Čapovska, Vera
  1. Σκόπια
  1. Fondacija Otvoreno opštestvo - Makedonija
 3. 2012