Βετσόπουλος, Απόστολος Β.

 1. Πρόσωπο
 2. Greek men
 3. Ελληνική υπηκοότητα
 4. Secondary teacher
 5. Creators scientific works
 6. Άνδρας
  1. Ο Απόστολος Βετσόπουλος είναι διδάκτωρ νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του University of London. Διδάσκει ως επιστημονικός συνεγάτης στη σχολή διοίκησης οικονομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανόρθωση και ανάπτυξη της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας. Ειδικεύθηκε στη σπουδή της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας του χώρου της Μεσογείου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Mediterranean Studies του King' s College London. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Συμμετείχε στο πρόγραμμα του George C. Marshall Foundation "Lessons of the Marshall Plan for Contemporary Post-Conflict Stabilization and Reconstruction (2005-2006)" για το έργο "In Search of a Usable Past: The Marshall Plan and Postwar Recontruction Today" (2006) του Prof. Barry Machado στα ζητήματα ελληνικής οικονομίας. Είναι συγγραφέας του άρθρου "Η ελληνική οικονομία τη δεκαετία του 1940" του υπό έκδοση συλλογικού τόμου "Η Ελλάδα στην περίοδο της δεκαετίας του '40".

   Biblionet
  1. 0000 0000 3816 9179 ⟶ Vetsopoulos, Apostolos V.
  1. 36386829 ⟶ Vetsopoulos, Apostolos V.