Βαμβούρη-Δημάκη, Χριστίνα

  1. Πρόσωπο
  2. Greek women
  3. Ελληνική υπηκοότητα