Γελαδόπουλος, Φίλιππας Ι. (1917-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1917
  3. Ευρυτανία (Νομός)
  4. Greek men
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)