Μακρονήσι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1965
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Μακρόνησος
  1. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  2. Political prisoners
  1. W0079
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA